Forhandlere kan modtage biler til ophug,

Loven giver mulighed til forhandlere at modtage biler til ophug på vegne af en godkendt ophugger. Nedenstående er listen over de forhandlere, som har en gyldig aftale med en godkendt ophugger, og lovligt kan tage imod biler.

Forhandler, som modtager biler     

På vegne af denne godkendte ophugger

Glyholt Autoværksted Eftf. ApS
Skellebjergvej 3-5
4293 Dianelund

Tlf: 58 26 46 64
CVR: 31469252

Salale ApS
Korshøjvej 1
4200 Slagelse

Tlf: 58 53 51 88
CVR: 35 38 83 03

Såfremt den godkendte ophugger stopper eller får frataget retten til at ophugge biler, vil denne aftale også ophøre, og forhandleren fjernes fra denne side.