Miljøordning for biler

Bekendtgørelser m.v.

Bekendtgørelse om forhøjet godtgørelse for udtjente ældre dieselbiler i forbindelse med ophugning og skrotning af bilen

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler - BEK nr. 618 af 28/05/2018

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler - LBK nr. 867 af 03/07/2015

Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra - BEK nr. 1312 af 19/12/2012


Miljøstyrelsen orienterer:

Information til forhøjet godtgørelse af udtjente dieselbiler.


Vedr. fortrydelse af skrotning pr. 9. juni 2016