Miljøordning for biler

Bekendtgørelser m.v.

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler - BEK nr. 618 af 28/05/2018

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler - LBK nr. 867 af 03/07/2015

Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra - BEK nr. 1312 af 19/12/2012

Miljøstyrelsen orienterer:

Vedr. fortrydelse af skrotning pr. 9. juni 2016