9. januar 2017

Registreringsattest

Den nye bekendtgørelse trådte i kraft d. 1. januar 2017, hvor den største nyhed var den ændrede skrotningssats; DKK 2.200. Miljøstyrelsen havde dog lagt endnu en ændring ind i bekendtgørelsen, som også har positiv effekt hos ophuggere og bilejere: Der har hidtil været krav om at registreringsattesten skal vedlægges ved ansøgning af skrotningsgodtgørelse. Dette krav er nu fjernet. Det betyder, at vi fremover kan behandle sager helt uden brug af registreringsattesten. Vi er klar over at det gav en ekstra administrativ byrde henover efteråret 2016, hvor det kom i fokus, men vi glæder os over, at dette er et skridt i den rigtige retning. Den nye bekendtgørelse kan fremsøges på www.retsinformation.dk – eller gå ind på vores hjemmeside www.bilordning.dk og find den direkte henvisning under menupunktet ’Bekendtgørelser mv.’.

Nyhederne vil sideløbende blive lagt ud på hjemmesiden:www.bilordning.dk. Læs mere her og find yderligere relevant faglig materiale fra DPA-System på www.dpa-system.dk.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, skal du være velkommen til at kontakte Stig Thorlak på nedenstående tlf. eller mail.

Med venlig hilsen

DPA-System

Teamet i Miljøordning for Biler