23. januar 2017

DPA-System udsender hermed nyhedsbrev for Miljøordning for Biler, med nyheder og relevant information for vores samarbejdspartnere.

Ny skrotningssats

Miljøstyrelsen har d. 24. november 2016 offentliggjort ny bekendtgørelse, hvoraf det fremgår at skrotningssatsen pr. 1. januar 2017 ændres fra DKK 1.500,- til DKK 2.200,- for biler, der bliver indleveret til skrotning efter denne dato.

Den nye bekendtgørelse kan fremsøges på www.retsinformation.dk – eller gå ind på vores hjemmeside www.bilordning.dk og find den direkte henvisning under menupunktet ’Bekendtgørelser mv.’.

Digitalisering

DPA-System er i samarbejde med Miljøstyrelsen ved at gøre klar til at udbyde det digitale system for skrotning af biler i et offentligt udbud. Der er udformet en detaljeret beskrivelse af det fremtidige system. Denne specifikation vil danne grundlag for den
fremtidige konstruktion og anvendelse af systemet.

Det digitale system har mange navne, nogle gange omtales det som den digitale skrotningsattest, andre gange beskrives det som et digitalt system til udbetaling af skrotningsgodtgørelse. Det fremtidige digitale system kommer imidlertid til at bestå af flere forskellige funktioner. De vigtigste funktioner bliver:

  1. Digital behandling af skrotningsprocessen, herunder udformning af en digital skrotningsattest.
  2. Etablering af statistik for mængden af skrottede biler til Miljøstyrelsens affaldsdatasystem (ADS).
  3. Etablering af konkrete data for, præcis hvilke biler som skrottes, så det sikres at disse ikke længere kan indregistreres eller at der ikke fejlagtigt kan refunderes registreringsafgift. Disse data skal tilgå SKATs motorregister.
  4. Systemet skal kunne levere data til kommunerne om, hvilke biler på de enkelte ophugningsvirksomheder, der er klar til ophugning. Så kan der føres tilsyn med de virksomheder, som modtager bilerne.

Lige som landets ophuggere ser vi i DPA-System frem til at få udviklet dette system, der vil skabe langt bedre overblik over skrotning af biler i Danmark.

Tekst på betalinger

Vi har fået henvendelser om at modtagere af skrotningsgodtgørelse har været i tvivl om hvad vi udbetaler. Det er særligt, når der ikke er transporterklæring på skrotningsattesten. Derfor vil vi i det nye år justere teksten en smule, så vi først skriver ’Bil’ herefter registreringsnummer og til sidst blanketnummeret fra skrotningsattesten. F.eks.: ’Bil AB12345 / 987654’.

Med disse nyheder vil vi ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår, og takke jer for et godt samarbejde i 2016. Nyhederne vil sideløbende blive lagt ud på hjemmesiden: www.bilordning.dk. Læs mere her og find yderligere relevant faglig materiale fra DPA-System på www.dpa-system.dk.


Hvis der er spørgsmål til ovenstående, skal du være velkommen til at kontakte Stig Thorlak på nedenstående tlf. eller mail.

Med venlig hilsen
DPA-System
Teamet i Miljøordning for Biler