20. april 2017


DPA-System udsender hermed nyhedsbrev for Miljøordning for Biler, med nyheder og relevant information for vores samarbejdspartnere.Dispensationssager til private

Det har hidtil været praksis, når private har indsendt dispensationsansøgninger, at DPA-System har kunnet behandle 4 ansøgninger pr. år samt udbetale skrotningsgodtgørelse til ansøgeren.
Denne opgave er overgået til Miljøstyrelsen i henhold til gældende lovgivning, og alle dispensationsansøgninger – uden undtagelse – vil fremadrettet blive sendt til afgørelse i Miljøstyrelsen.

Der må derfor forventes længere ekspeditionstid på disse sager.
Nyhederne vil sideløbende blive lagt ud på hjemmesiden:www.bilordning.dk. Læs mere her og find yderligere relevant faglig materiale fra DPA-System på www.dpa-system.dk.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, skal du være velkommen til at kontakte Stig Thorlak på nedenstående tlf. eller mail.


Med venlig hilsen
DPA-System
Teamet i Miljøordning for Biler