20. december 2017  DPA-System udsender hermed nyhedsbrev for Miljøordning for Biler, med nyheder og relevant information for vores samarbejdspartnere.


Indberetning for 2016

Opfølgningen for den årlige opgørelse og indberetning til Miljøstyrelsen for 2016 nærmer sig sin afslutning. Det er første gang indberetningen er sket digitalt via hjemmesiden, og vi har gjort os nogle erfaringer, som vi tager med videre, og forbedrer løsningen.

Et dokument om årets indberetninger er nu tilgængelige under punktet på hjemmesiden ’Årlig indberetning til MST’.  Dokumentet kan nu downloades som PDF og bruges til revision

Indberetningen for 2017 nærmer sig. Med den digitale løsning, forventer vi at kunne åbne for indberetningen allerede i januar måned. Når løsningen er åben for indberetning vil I modtage en mail.

 

Miljøstyrelsen informerer om ny praksis

Miljøstyrelsen ændrer praksis i forhold til behandling af ansøgninger om skrotningsgodtgørelse. Ændringerne er beskrevet på Miljøstyrelsens egen hjemmeside, og kan findes via de to nedenstående links:

Orientering til ophuggere vedrørende skrotningsgodtgørelsen:

http://mst.dk/media/143737/orientering-til-ophuggerne-vedroerende-skrotningsgodtgoerelsen.pdf

Orientering til ophuggerne vedrørende reservedele:

http://mst.dk/media/143738/orientering-til-ophuggerne-vedroerende-reservedele.pdf

Nyhederne vil løbende blive lagt ud på hjemmesiden:www.bilordning.dk. Læs mere her og find yderligere relevant faglig materiale fra DPA-System på www.dpa-system.dk.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, skal I være velkommen til at kontakte os på tlf. eller mail. 

Med disse ord vil vi ønske alle en glædelig jul og et godt nytår, og takke for et godt samarbejde i 2017.


Med venlig hilsen  
DPA-System  
Teamet i Miljøordning for Biler