25. juni 2018


DPA-System udsender hermed nyhedsbrev for Miljøordning for Biler, med nyheder og relevant information for vores samarbejdspartnere.


Ny Bekendtgørelse 

Miljøstyrelsen har udarbejdet ændringer til bekendtgørelsen om udbetaling af skrotningsgodtgørelse. Denne nye bekendtgørelse træder i kraft 1. juli 2018, og kan hentes på retsinformation via nedenstående link:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/618

De nye regler får især betydning for dispensationssager, som i praksis udgår efter 1. juli.

Derfor er det vigtigt at I er opmærksomme på dette og vi anbefaler, at I sætter jer ind i de nye regler. Miljøstyrelsen arbejder på noget informationsmateriale, i forhold til hvordan de nye regler skal forvaltes. Informationen vil de lægge op på deres egen hjemmeside.

.

DPA-System ligger ikke inde med mere information, og vi må derfor henvise til at I kontakter Miljøstyrelsen direkte, hvis der opstår spørgsmål omkring de nye regler.
Nyhederne vil sideløbende blive lagt ud på hjemmesiden:www.bilordning.dk. Læs mere her og find yderligere relevant faglig materiale fra DPA-System på www.dpa-system.dk.  

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, skal du være velkommen til at kontakte Stig Thorlak på nedenstående tlf. eller mail.  


Med venlig hilsen  
DPA-System  
Teamet i Miljøordning for Biler