4. juli 2018


DPA-System udsender hermed nyhedsbrev for Miljøordning for Biler, med nyheder og relevant information for vores samarbejdspartnere.


Indskærpelse i forbindelse med den nye bekendtgørelse

Miljøstyrelsen har udarbejdet ændringer til bekendtgørelsen om udbetaling af skrotningsgodtgørelse. Denne nye bekendtgørelse trådte i kraft 1. juli 2018, og kan hentes på retsinformation via nedenstående link:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/618

I den forbindelse har Miljøstyrelsen indskærpet, at for biler der er indleveret til skrotning, skal skrotningsattesten være udfyldt med dato, alle steder hvor der er en underskrift fra enten ophugger eller bilejer.

Det er relevant i forbindelse med at afgøre, hvilken bekendtgørelse sagen skal vurderes i forhold til, jf. Bekendtgørelsens overgangsbestemmelser §17.

Derfor vil skrotningsattester, som ikke er udfyldt komplet med datoer, blive returneret.
Nyhederne vil sideløbende blive lagt ud på hjemmesiden:www.bilordning.dk. Læs mere her og find yderligere relevant faglig materiale fra DPA-System på www.dpa-system.dk.   

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, skal du være velkommen til at kontakte Stig Thorlak på nedenstående tlf. eller mail.   


Med venlig hilsen   
DPA-System   
Teamet i Miljøordning for Biler