7. januar 2019


DPA-System ønsker alle ophuggere et rigtig godt nytår, og udsender hermed nyhedsbrev for Miljøordning for Biler, med nyheder og relevant information for vores samarbejdspartnere.


Bekendtgørelse om skrotning af gamle dieselbiler 

Miljøstyrelsen sendte i slutningen af 2018 en bekendtgørelse i høring angående forhøjet skrotningsgodtgørelse på gamle dieselbiler.

Det var målet, at bekendtgørelsen skulle træde i kraft 1. januar 2019. Det er dog ikke sket, da bekendtgørelsen fortsat er i høring, og Miljøstyrelsens seneste udmelding er, at de forventer, at den vil træde i kraft 1. februar 2019.

For spørgsmål omkring håndteringen af indholdet i bekendtgørelsen, må I henvende jer direkte til Miljøstyrelsen, indtil DPA-System har modtaget mere detaljeret information fra Miljøstyrelsen.Miljøstyrelsen informerer 

På vores hjemmeside www.bilordning.dk er der nu åbnet for, at alle ophuggere kan indberette miljødata for 2018. I vil modtage en særskilt mail med link til indberetningen.

2017 indberetningen er samtidig afsluttet med en svarprocent på 100%. Det er første gang det er sket. Det er endvidere lykkes os, at få samlet data fra tidligere års indberetninger tilbage fra 2013, som nu kan ses på oversigtsbilledet, for den årlige indberetning. Det er derved muligt at se, hvordan ens egne tal har udviklet sig over tid.

I løbet af 2018 har det været kendt, at der har været fejl i de beregnede værdier, som har resulteret i forkerte nøgletal. Denne fejl er nu rettet, og hvis nogle har printet tidligere indberetninger, bør disse erstattes af nye print.

Alle nøgletal beregnes med samme formler for alle årene, og det er derfor muligt at sammenligne alle årene.Nyhederne vil sideløbende blive lagt ud på hjemmesiden:www.bilordning.dk. Læs mere her og find yderligere relevant faglig materiale fra DPA-System på www.dpa-system.dk.  

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, skal du være velkommen til at kontakte Stig Thorlak på nedenstående tlf. eller mail.  


Med venlig hilsen  
DPA-System  
Teamet i Miljøordning for Biler