Nyhedsbrev 18-09-2019

Dieselbiler til skrot

- udbetaling af skrotpræmie for ansøgninger modtaget før 1. juli 2019.

Miljøstyrelsen har sørget for midler til restpuljen af skrottede dieselbiler. Styrelsen har nu bedt DPA-System om at udbetale den forhøjede skrotningsgodtgørelse til de retmæssige ansøgninger, som er indkommet til DPA-System før 1. juli.

Sagsbehandlingen af sagerne starter i løbet af uge 38 og vi påtænker at have udbetalt den resterende pulje indenfor 3-4 uger.

NB! NB! DPA-System gør specifikt opmærksom på, at der IKKE modtages NYE ansøgninger til den forhøjede dieselbil-godtgørelse.
Nyt fra EU: Offentlig høring om ELV-direktivet

Udrangerede biler: Evaluering og revision af EU-reglerne

Hvert år skrottes millioner af køretøjer i Europa. Hvis udtjente køretøjer ikke håndteres korrekt, vil det være en trussel mod miljøet og en tabt kilde til millioner af ton sekundære råstoffer og -materialer. 

Ved direktiv 2018/849/EU pålægges Kommissionen at evaluere direktivet om udrangerede køretøjer inden udgangen af 2020. Der skal lægges særlig vægt på effektivitet og målopfyldelse, herunder muligheden for at fastsætte mål for indberetning efter specifikke materialer. Desuden adresseres stigende problem med antallet af herreløse og udrangerede køretøjer, som man ikke kan gøre rede for. 

Alle relevante aktører inviteres til at bidrage til denne offentlige høring ved at udfylde onlinespørgeskemaet eller at fremsende en mail på adressen angivet i linket nedenfor. (Dansk version)

Svarfrist er den 29. oktober 2019.

Mere information:

Se høringsmateriale og spørgeskema her.

Følg med i revisionsprocedure for End-of-Life Vehicles (ELV)-direktivet