Kære Ophugger,

Den 1. juli er det præcis 20 år siden, at den første skrotningsattest på papir blev ekspederet. De sidste papirsager er nu blevet behandlet og i dag foretages sagsbehandlingen automatisk og elektronisk i DUS (Digitalisering af Udbetaling og Skrotningsattest). Siden 1. januar er mere end 45.000 sager blevet behandlet gennem DUS.

Med den automatiske sagsbehandling betyder det desværre også , at vi indenfor meget kort tid må sige farvel til vores dygtige og loyale sagsbehandlere. Mange tak til Bente Andersen, Birte Jensen, Mette Nilsson og Anette Fjeldto for tro tjeneste i alle årene.

Ved samme lejlighed kan vi oplyse, at eventuelt henvendelse omkring konkrete gamle klagesager alene skal ske til Miljøstyrelsen.

Med venlig hilsen

DPA-System

Dansk Producentansvar

Vesterbrogade 6D, 4.

DK-1620 København V

Tlf. 39 155 151

www.dpa-system.dk