8. Januar 2020

Information til ophuggere fra Miljøstyrelsen:

Skrotningsordningen digitaliseres – hvad medfører det?

Miljøstyrelsen giver her et kort indblik i nogle af de ændringer, som den nye digitalisering af skrotningsordningen medfører.
Hovedsageligt har arbejdet med bekendtgørelsen haft det sigte, at sammenskrive de to bekendtgørelser, som regulerer området, nemlig bilskrotbekendtgørelsen og bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler, til én bekendtgørelse, som fremadrettet har populærtitlen "Bilskrotbekendtgørelsen". Endvidere har det været nødvendigt med nogle justeringer, således at bekendtgørelsen giver mening i relation til digitaliseringen. Derudover er der lavet nogle nye tiltag, som kort beskrives nedenfor.

Fuldmagter kan ikke længere anvendes

Fuldmagter, som hidtil blev indhentet fra sidst-registrede ejer kan ikke længere anvendes, som middel til at få udbetalt skrotpræmien. Det vil sige, at hvis ikke man opfylder betingelserne i § 24, stk, nr. 1-8, så er eneste mulighed at søge dispensation efter § 24, stk. 2, såfremt man mener, at der gør sig en helt særlig situation gældende i sagen, som skulle berettige, at man får udbetalt skrotpræmie uden at opfylde de nævnte betingelser i § 24.

Oplagringspladser

Modtagepladser skal fremadrettet omtales som oplagringspladser, og der er i bekendtgørelsens kap. 8 nu synliggjort, hvilke regler der gælder for disse. Dette er ikke nye regler, men blot præciseringer af gældende regler for at undgå fortolkninger og misforståelser.

Måske-salg

Det er nu muligt, at oprette et såkaldt ”måske-salg”. Med dette menes der, at en borger og en ophugger/forhandler/ autoværkstedet kan aftale, at en bil som borgeren i første omgang havde planer om at skrotte, forsøges solgt i stedet. Dette markeres i det nye digitale system, og ophuggeren/forhandleren/autoværkstedet har dernæst op til 6 måneder til at forsøge at sælge bilen i stedet. Bliver bilen ikke solgt inden for den aftalte periode, skal bilen miljøbehandles og skrottes.

Mere information og kontakt:

Sebastian Bach Scagensstierne
(Cand. Jur)
Miljøstyrelsen
e-mail: sebsc@mst.dk
tlf: 22 76 34 28