Nyhedsbrev fra Miljøstyrelsen om Dieselpuljen

Se anbefalingerne her:

Kære autoophugger

Efter påske åbner den nye pulje til forhøjet skrotningsgodtgørelse til dieselbiler, der er indregistreret første gang før 2006.

Puljen på 97 mio. kr. udbetales efter først til mølle-princippet og senest den 31. december 2021. Ansøgningen sker direkte via DUS – altså præcis som med alle andre biler. Her kan I læse, hvad I skal forberede jer på, så I er klar til puljens åbning den 6. april 2021.

Tag det roligt – der er også penge i puljen om et par uger


De 97 mio. kr. i puljen rækker til forhøjet godtgørelse til cirka 35.000 dieselbiler. Der er altså rigeligt med penge, og vi vil derfor opfordre jer til at vente med jeres sager, så vi ikke overbelaster systemet de første dage efter puljens åbning. I kan helt roligt opfordre jeres kunder til at vente 1-2 uger med at indlevere deres biler, så I undgår ekstra travlhed – ikke mindst af hensyn til corona.

Vent med måske-salg til 13. april

Vi har skyndt os at lancere dieselpuljen så hurtigt som muligt. Det har desværre den lille ulempe, at systemet i den første uge ikke kan håndtere sager med måske-salg af ældre dieselbiler. I skal derfor vente med at skrotte måske-salg-biler i systemet til tidligst den 13. april.

Gør I det tidligere end den 13. april, vil systemet udbetale den almindelige skrotningsgodtgørelse på 2.200 kr. og ikke de 5.000 kr.

Information til borgerne

Vi har oprettet en informationsside på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor I og særligt jeres kunder kan læse meget mere om dieselpuljen. Der er blandt andet en sektion med svar på de mest almindelige spørgsmål om puljen og ansøgningen til den. I er meget velkomne til at dele siden med jeres kunder: www.mst.dk/dieselpulje

Webinar om DUS i maj 2021

Som vi har nævnt i et tidligere nyhedsbrev, afholder Miljøstyrelsen i samarbejde med DPA-System et webinar for autoophuggere om DUS, som finder sted i maj 2021.

Formålet med webinaret er at give jer en genopfriskning af systemet, og hvordan I bruger det bedst muligt.

Umiddelbart efter påske vil I modtage en invitation, hvor I kan tilmelde jer webinaret.

Hvis du har spørgsmål til dieselordningen, kan du skrive til os på MST@MST.dk

I forbindelse med udsendelse af dette nyhedsbrev registrerer og behandler vi dine personoplysninger. Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi give dig en række oplysninger om, at vi er dataansvarlig, og hvordan du kommer i kontakt med os, kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver, formålene og retsgrundlaget for behandlingen, kategorier af personoplysninger, modtagere eller kategorier af modtagere, overførsel til modtagere i tredjelande, hvor dine personoplysninger stammer fra, opbevaring af dine personoplysninger, dine rettigheder, og klage til Datatilsynet. På denne side finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig.