Vejledning til indberetning

Kære Autoophugger

DPA-System har udformet en vejledning til brug for den lovpligtige indberetning af håndtering og behandling af skrottede biler.

Indberetningen l foretages årligt i perioden 15. januar til 15. april i Indberetningssystem for Miljøbehandling af Biler (herefter forkortet IMB) på www.bilordning.dk. Indberetningen skal dokumentere, hvordan udtjente biler håndteres efter de er blevet skrottet, herunder hvorvidt håndteringen lever op til lovgivningens krav om genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af materiale ressourcerne i bilskrot.

Vejledningen beskriver, hvad der skal indberettes og hvad formålet er, samt hvordan du skal forholde dig til de enkelte indberetningsfelter og resultatet heraf. Der er desuden etableret et definitionsafsnit indeholdende definitioner på centrale begreber, samt

Bilag 1: Eksempler på, hvordan du angiver det antal biler, som du reelt har håndteret i forhold til det, som er registreret i DUS i 2020

Bilag 2: Det lovmæssige grundlag og krav til opgørelsesmetoder 

Vejledningen finder du her  ( eller når du er logget ind)

Med venlig hilsen

DPA-System

Dansk Producentansvar 

Vesterbrogade 6D, 4.
DK-1620 Kbh. V
tlf. 3915 5161
e-mail: info@dpa-system.dk

Følg med i driftsstatus og vigtig information:
Bilordning og Digitalskrotning- DUS

Producentansvar og årlig indberetning af elektriske produkter, batterier og biler

DPA-System (Dansk Producentansvars-System) er den organisation, der er oprettet i medfør af Miljøbeskyttelsesloven til at administrere reglerne om producentansvar for elektrisk og elektronisk udstyr, batterier og akkumulatorer og udtjente biler. DPA-System har til formål at sikre driften af de nationale producentregistre, samt at udforme og administrere en enkel og retfærdig producentansvarsordning for de berørte markedsaktører. DPA-System overholder EU’s databeskyttelsesforordning, i daglig tale GDPR (General Data Protection Regulation) i forbindelse med håndtering af personoplysninger.