Privatlivspolitik

Databeskyttelsesforordningen

Databeskyttelsesforordningen forudsætter, at der vedtages en persondatapolitik, som sikrer overholdelse af persondataforordningen (GDPR). Beskyttelse af fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger kræver, at der træffes passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at forordningens krav opfyldes. For at kunne påvise overholdelse af forordningen skal Miljøordning for Biler (MfB) vedtage interne politikker og gennemføre foranstaltninger, som lever op til principperne om databeskyttelse gennem design og databeskyttelse gennem standardindstillinger, samt ved udvikling af IT-systemer.

Disse foranstaltninger består i minimering af behandlingen af personoplysninger, pseudonymisering af personoplysninger og gennemsigtighed for så vidt angår personoplysningers funktion og behandling, således at den registrerede kan følge databehandlingen, og MfB kan tilvejebringe og løbende forbedre den fornødne sikkerhed om data.

Indsamling og formål

Indsamling og behandling af personoplysninger er nødvendig i forbindelse med sagsbehandling, ved indgåelse af kontrakter og aftale om ansættelse eller andre formål, som er i overensstemmelse med vores lovbestemte formål og pligt til at journalisere og gemme oplysninger efter statens arkivregler. Vi indsamler kun de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne opfylde vores lovmæssige forpligtelse. 

Læs hele  DPA-Systems privatlivspolitik