Miljøordning for biler

Miljøstyrelsen orienterer:

Information om forhøjet godtgørelse af udtjente dieselbiler 2021.Vedr. fortrydelse af skrotning pr. 9. juni 2016

Bekendtgørelser m.v.

Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer, opkrævning af miljøbidrag og udbetaling af skrotningsgodtgørelse (bilskrotbekendtgørelsen) 2019

Bekendtgørelse om forhøjet godtgørelse for udtjente ældre dieselbiler i forbindelse med ophugning og skrotning af bilen (Dieselbekendtgørelsen) 2021