Spørgsmål og svar

Du skal ikke bruge det digitale system til dieselskrotningspræmien.

Du kan ikke bruge det nye digitale system til ansøgning om dieselgodtgørelsen.
Du skal derfor gøre det på den gamle måde med skrotnings -og dieselattest på papir.

Hvis du ønsker at få udbetalt den forhøjede skrotningsgodtgørelse skal du:

  1. Kontakte en miljøgodkendt autoophuggerefter eget valg men som er på denne liste ( åbner nyt vindue)
  2. Husk du skal ikke logge ind på den digitale løsning, hvis det er en dieselbil!
  3. Aflevér din dieselbil till autoophuggeren og få udfyldt en skrotningsattest og en grøn dieselattest på papir.
  4. Send begge attester med posten(snail-mail) til DPA-system-Miljøordning for biler på adressen herunder:

DPA-System
Vesterbrogade 6D, 4.
DK-1620 København V.

Att: Bilordning

For at komme i betragtning til at modtage den forhøjede skrotningsgodtgørelse, skal følgende være opfyldt.

  1. Bilen skal opfylde alle krav til at modtage den almindelige skrotningsgodtgørelse
  2. Bilens drivmiddel skal være diesel
  3. Bilen skal være indregistreret 1. gang inden 1. januar 2006
  4. Bilen skal være afleveret hos en ophugger efter d. 1 februar 2019
  5. Evt. fuldmagt findes her

Klik her for at se liste over de godkendte autoophuggere 
(åbner i nyt vindue)

Husk! Du skal ikke logge ind på den digitale løsning, hvis du vil ansøge om den forhøjede skrotpræmie for dieselbiler.

Når bilen indleveres hos ophuggeren, skal den traditionelle skrotningsattest udfyldes. Hertil er der lavet en særligt diesel-attest, som også skal udfyldes.

Begge attester indsendes, med behørig dokumentation, til: 

DPA-System

Miljøordning for Biler

Vesterbrogade 6D, 4

1620 København V

I alt 5.000 kr.

Den forhøjede skrotningsgodtgørelse er kr. 2.800,-.

Når den udbetales, vil den blive udbetalt sammen med den almindelige skrotningsgodtgørelse på kr. 2.200,-. I alt kr. 5.000,-

2. del af dieselordningen starter udbetaling fra 24. februar 2020

Dette er anden og sidste varslede pulje af dieselordningen. Udbetaling kan ske fra 24. februar frem til 31. marts 2020 ELLER indtil puljen er tømt.

Der er et begrænset beløb afsat til ordningen, som udbetales efter 'først til mølle princippet'. Der kan derfor godt opstå en situation, hvor der vil blive givet et afslag med begrundelsen, at puljen er brugt op.

Miljøstyrelsen hæfter ikke for tab som følge af skrotning af dieselbil, hvortil der ikke kan udbetales forhøjet skrotningsgodtgørelse.

Back to basics- dieselbiler skal ikke tilmeldes digitalt

HUSK! Hvis du skrotter din dieselbil gennem det digitale system DUS, får du alene udbetalt den normale skrotningspræmie på 2.200 kr.

Brug derfor den gamle metode med skrotningsattester på papir, hvis  du vil med i kapløbet om den forhøjede præmie på 5.000 kr. for dieselbiler.

Forhøjet præmie udbetales kun ved skrotningsattest på papir

Det betyder, at hvis du sætter din dieselbil til skrotning via DUS får du alene udbetalt det almindelige skrotningsbeløb på 2.200 kr,  

og ikke de 5000 kr. som den forhøjede godtgørelse lyder på.

Se hvordan du ansøger her!

Ophuggeren udfylder den gamle skrotningsattest på papir sammen med et grønt dieselbilag. Når ophuggeren har udfyldt diesel-bilaget sammen med den traditionelle skrotningsattest, sendes begge papir-attester derefter samlet til DPA-System/Miljøordning for Biler, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1620-Kbh V.

 Bilen skal desuden være afmeldt i Motorregisteret.

De gældende krav afkrydses på diesel-bilaget, hvor der ligeledes skrives under på, at oplysningerne er sandfærdige. Der skal være påført dato for attestens underskrivelse. Registreringsnummer og stelnummer udfyldes, så de stemmer overens med oplysningerne på den ordinære skrotningsattest.

Ophuggernummer udfyldes, så det svarer til det nummer, som er angivet øverst på den ordinære skrotningsattest ud for ”Attest nr.”. Er bilaget ikke udfyldt korrekt, vil ansøgningen blive tilbagesendt til korrekt udfyldelse. Anmodningen anses først som modtaget, når alle formularer er udfyldt korrekt.

Speciel fuldmagt

Hvis der bruges en fuldmagt til at ansøge om den almindelige skrotningsgodtgørelse, er denne ikke umiddelbart dækkende til at få udbetalt den forhøjede skrotningsgodtgørelse.

Ansøger skal derfor vedlægge en fuldmagt, som tydeligt giver fuldmagt til også at ansøge om den forhøjede skrotningsgodtgørelse.