DPA-Årlig indberetning-Spørgsmål og svar

Indberetning af mængder for forgående kalenderår skal foretages  én gang årligt. Indberetningsperioden starter ved årets begyndelse og slutter 31. marts. Indberetningen foretages ved at vælge ”Kategorivalg og indberetning” -> ”Kategorier og mængder” i menuen til venstre, når du er logget ind.

Du kan selv til- og fravælge de kategorier som passer til dit sortiment.

Der er lavet en ny funktion, hvor man uden involvering af DPA-System kan åbne for rettelser til forrige afsluttede indberetning.

Denne funktion gælder pt. for 2018, men ikke på de gamle WEEE-kategorier.  Ændringer og rettelser foretages på de nye kategorier som tilvælges for år 2018.

Fra 1. januar 2020 er det påkrævet at danske producenter opretter og løbende vedligeholder en liste over de EU-lande, hvortil de eventuelt har et fjernsalg, eksempelvis via internethandel. Vedligeholdelse af listen sker ved på menuen til venstre at vælge ”Virksomhedsoplysninger” -> ”Fjernsalg”

Fra og med indberetning af markedsførte mængder for kalenderåret 2019 er det påkrævet, at Producenten, Importøren eller den Bemyndigede Repræsentant (BR), underskriver en indberetningserklæring som afslutning til Indberetningen. Ved underskrift af Indberetningserklæringen skriver man under på at:

• Man har ajourført virksomhedsoplysninger.

• Man har valideret at der er angivet korrekt kontaktperson.

• Man har ajourført egne systembrugere.

• Man har afsluttet indberetningen af kategorier og mængder (gælder både WEEE, BAT og ELV).

• Man har ajourført listen over lande hvor der foretages fjernsalg (distancesalg).

Indberetningserklæringen kan først underskrives, når der er indberettet mængder på alle valgte kategorier.

Indberetningserklæringen skal underskrives digitalt senest 31/3.

Indberetningserklæringen findes 2 steder; i top og bund på kategori-siden og i menuen til venstre:

Når alle dine data er indberettet enten af dig selv, din kollektive ordning eller overført fra SKAT, kan du signere din indberetningserklæring og indberetningen betragtes som afsluttet.

Herefter låses indberetningen!

I forbindelse med underskrift af Ledelseserklæringen eller påbegyndelse af Revisorerklæring, låses indberetningen for alle producentens WEEE-kategorier

 Hvis du fortryder:

I indberetningsperioden kan man fortryde at man har låst for indberetning. Vær dog være opmærksom på, at hvis man vælger at genåbne for indberetningen, så annulleres evt. underskrevne/påbegyndte Ledelses- eller Revisorerklæringer.

Tilbage