Spørgsmål og svar

For at komme i betragtning til at modtage den forhøjede skrotningsgodtgørelse, skal følgende være opfyldt.

  1. Bilen skal opfylde alle krav til at modtage den almindelige skrotningsgodtgørelse
  2. Bilens drivmiddel skal være diesel
  3. Bilen skal være indregistreret 1. gang inden 1. januar 2006
  4. Bilen skal være afleveret hos en ophugger efter d. 1 februar 2019

Når bilen indleveres hos ophuggeren, skal den traditionelle skrotningsattest udfyldes. Hertil er der lavet en særligt diesel-attest, som også skal udfyldes.

Begge attester indsendes, med behørig dokumentation, til: 

DPA-System

Miljøordning for Biler

Vesterbrogade 6D, 4

1620 København V

Den forhøjede skrotningsgodtgørelse er kr. 2.800,-.

Når den udbetales, vil den blive udbetalt sammen med den almindelige skrotningsgodtgørelse på kr. 2.200,-. I alt kr. 5.000,-

Ordningen kommer til at løbe i år 2019 og 2020.

Der er et begrænset beløb afsat til ordningen, som udbetales efter 'først til mølle princippet'. Der kan derfor godt opstå en situation, hvor der vil blive givet et afslag med begrundelsen, at puljen er brugt op.

Miljøstyrelsen hæfter ikke for tab som følge af skrotning af dieselbil, hvortil der ikke kan udbetales forhøjet skrotningsgodtgørelse.

I praksis er puljen af penge fordelt over to år med ca. 2/3 i år 2019.

Det betyder, at når denne andel er brugt op, 

Hvis der bruges en fuldmagt til at ansøge om den almindelige skrotningsgodtgørelse, er denne ikke umiddelbart dækkende til at få udbetalt den forhøjede skrotningsgodtgørelse.

Ansøger skal derfor vedlægge en fuldmagt, som tydeligt giver fuldmagt til også at ansøge om den forhøjede skrotningsgodtgørelse.