Sådan får du ophugget din bil

Registreret ophugger.

Når du vælger at få ophugget din bil, skal du henvende dig hos en registreret autoophugger. Her finder du listen over registrerede autoophuggere. 

Ansøgning om skrotningsgodtgørelse

Du kan ansøge om udbetaling af en godtgørelse når bilen skrottes hos en registreret ophugger. For at udbetalingen kan finde sted, kræves at:

 • Bilen er afmeldt efter d. 1. juli 2000.

 • Bilens totalvægt må max. være 3.500 kg og ikke være indrettet til befordring af mere end 9 personer inkl. føreren.

Skrotningsgodtgørelsen udgør kr. 2.200,00.

Afmelding af bil hos SKAT

For at skrotningen af bilen kan begynde, skal bilen være afmeldt motorregisteret hos SKAT. En del af de godkendte ophuggere har adgang til motorregisteret og kan afmelde bilen, det kan du forhøre dig om hos den enkelte ophugger. Alternativt skal du kontakte SKAT eller en nummerpladeoperatør. På dette link kan du finde nærmeste nummerpladeoperatør:

Nummerpladeoperatør

Skrotningsattest

Når bilen afleveres hos ophuggeren, udsteder de en skrotningsattest.

Attesten skal underskrives af ophuggeren og af bilens ejer.

Hovedreglen er, at en skrotningsattest skal underskrives af den sidst registrerede ejer, før der kan udbetales skrotningsgodtgørelse.

Når skrotningsattesten er udfyldt, indsendes attesten til Miljøordning for Biler (se bagsiden af attesten).

Dokumentation ved ansøgning om skrotningsgodtgørelse

Nedenfor er opstillet forskellige situationer, hvor en bil skrottes. De forskellige situationer kræver forskellige dokumentation:

Registreret ejer

Står du på registreringsattesten som ejer, er du registret ejer, og har ret til at skrotte din egen bil. 

  Dødsfald

  Er bilejeren afgået ved døden, kan bobestyrer underskrive skrotningsattesten, hvis de fremviser en skifteretsattest. Følgende dokumentation skal indsendes sammen med skrotningsattesten:

  • Kopi af skifteretsattesten

  Alvorlig sygdom

  Ved alvorlig sygdom kan nærmeste pårørende underskrive og vedlægge en erklæring om, at den sidst registrerede ejer ikke er i stand til at tage stilling til skrotningen af bilen samt underskrive skrotningsattesten.

  • Erklæring om at registreret ejer er for syg til at underskrive skrotningsattesten

  Fuldmagt

  Den sidst registrerede ejer af en bil, kan give fuldmagt til en tredje part til at indlevere sin bil til skrotning og i den forbindelse lade fuldmagtshaver underskrive skrotningsattesten. Fuldmagten skal vedlægges skrotningsattesten.

  • Fuldmagt fra registreret ejer

  Nedenfor findes link til fuldmagt:

  Dispensation

  I helt særlige tilfælde vurderer Miljøstyrelsen, om der kan dispenseres for kravet om, at det er den sidst registrerede ejer, der skal underskrive. Køber skal dokumentere det særlige forhold, der gør sig gældende i den konkrete sag.

  Følgende dokumentation skal indsendes:

  • Skrotningsattest

  • Ansøgning om dispensation